Hvordan skape en visuell identitet som skiller din B2B nettbutikk fra mengden?

Hvordan skape en visuell identitet som skiller din B2B nettbutikk fra mengden?

B2B nettbutikkens visuelle identitet er en essensiell faktor for å kunne skape en gjenkjennelig merkevare og tiltrekke seg nye kunder. En visuell identitet omfatter alle de visuelle elementene som brukes i markedsføringen av en virksomhet, og den består av logo, farger, typografi, bilder og grafiske elementer som skal brukes på en tydelig og definert måte. 

Det er viktig å lage et gjennomgående visuelt uttrykk som skal gjøre at nettsiden din blir gjenkjennelig og tydelig. Den visuelle utformingen skal også bidra til å formidle bedriftens budskap og vekke målgruppens interesse. Og ikke minst, den skal uttrykke de kjerneverdiene bedriften din står for. 

Logo

Logoen er et ekstremt viktig element i en visuell identitet siden det er måten bedriften din skal bli husket på. Det er viktig at logoen skal være enkel og lett å huske, samtidig som den bør kommunisere bedriftens verdier. I tillegg bør logoen være tydelig og skarp på alle skjermstørrelser, fra små mobilskjermer til store dataskjerme.  

Fargevalg

Fargevalget spiller også en stor rolle i en visuell identitet siden det kan påvirke måten nettbutikken oppfattes av kundene. Det er viktig å bruke farger som gjenspeiler bedriftens verdier, samtidig som de er tiltalende for målgruppen. De riktige fargene kan hjelpe deg med å skape en følelse av tillit, profesjonalitet og troverdighet. For å styrke den visuelle profilen er det viktig å bruke en bestemt og gjennomtenkt fargepalett. De vanligste fargene som brukes i B2B nettbutikker er nøytrale og inkluderer hvitt, svart, grått, marineblått og andre mørke toner. Likevel kan det være lurt å bruke en kontrastfarge som skiller seg ut fra resten av paletten og tiltrekke oppmerksomheten. Denne fargen kan brukes i Call-To-Action-knapper eller andre elementer som man ønsker å fremheve. 

Fontbruk

Fontvalget er like viktig som fargevalget når det gjelder å skape en helhetlig visuell identitet. Enkelte fonter kan skape et moderne og profesjonelt uttrykk, mens andre kan gi en mer klassisk og tradisjonell følelse. Derfor er det viktig å velge en font som passer til merkevaren og dens verdier, samtidig som den er lesbar og tydelig på alle skjermstørrelser. 

Det er også anbefalt å bruke en kombinasjon av fonter for overskrifter og brødtekst, for å skape en mer visuelt tiltalende opplevelse og, på denne måten, fange kundens oppmerksomhet. Et eksempel kan være å bruke en sans-serif skrifttype for overskrifter og en serif font for brødteksten. 

Grafiske elementer og bildebruk

Grafiske elementer som ikoner og illustrasjoner spiller også en viktig rolle i en B2B nettbutikks visuelle identitet. Grafisk design omfatter alt fra bilder og illustrasjoner til oppsett og struktur på nettsiden. 

Det er viktig å sørge for at de grafiske elementene henger sammen med de andre elementene den visuelle identiteten består av. Et konsistent og brukervennlig design hjelper deg til å skape en helhetlig visuell profil til B2B nettsiden din og skille deg ut fra konkurrentene. Det er også lurt å bruke produktbilder og bilder av dine tjenester for å hjelpe besøkende til å få en bedre forståelse av hva nettbutikken tilbyr. I tillegg kan bruk av ansattbilder også bidra til å skape en følelse av tillit og gjøre bedriften din mer personlig. 

Konklusjon 

Den visuelle identiteten til nettbutikken er avgjørende for å skape en følelse av tillit og gjenkjennelse hos kunder og besøkende. Logo, fargevalg, typografi, bilder og andre grafiske elementer bør alle jobbe sammen for å skape et helhetlig uttrykk som gir et tydelig inntrykk av hva bedriften står for og hva slags produkter og tjenester den tilbyr. 

Har du allerede Storeshop B2B nettbutikk, men du vil friske opp i designet for å gjøre bedre inntrykk på kunder og øke kjøpelysten? Vi hjelper deg med design og oppsett av nettbutikken din. Ta kontakt med en av våre kollegaer for mer informasjon om våre designpakker.