5 tips til å holde seg konkurransedyktig gjennom høye valutapriser og inflasjon

1. Overvåk valutakurser 
En av de største faktorene som påvirker kostnadene ved å importere produkter er valutakurser. Ved å overvåke valutakurser kan importører identifisere priser og ta kjøpsbeslutninger deretter. Dette kan hjelpe importører med å spare penger og holde seg konkurransedyktige i markedet.

2. Diversifiser leverandører
Å stole på én enkelt leverandør kan være risikabelt, spesielt i møte med inflasjon og økende valutapriser. Ved å diversifisere leverandører kan importører sikre at de har tilgang til en rekke produkter og priser. Dette kan hjelpe importører å holde seg konkurransedyktige og redusere risikoen for høye importpriser.

3. Optimaliser frakt
Frakt og logistikk kan være en stor utgift for importører. Ved å optimalisere frakt og/eller bruke mer effektive logistikktjenester kan importører redusere kostnadene og holde seg konkurransedyktige. Dette kan innebære å skaffe fraktavtale hvor du får rabatter på listepriser til transportøren. Storeshop Frakt har gode tilbud på fraktavtaler. Ønsker du å se nærmere på fraktavtalen vår ta kontakt her!

4. Velge kostnadene selektivt 
I mange tilfeller kan det hende at importører må overføre kostnadene ved inflasjon til kundene. Dette bør imidlertid gjøres selektivt og på en måte som er rettferdig for både importører og forhandler. Importører bør være åpne om eventuelle prisøkninger og kommunisere med kunder for å sikre at de forstår årsakene bak endringene.

5. Live oppdatering av priser på alle plattformer 
For og raskt kunne endre priser i alle systemer er det en fordel å ha automatiserte prisoppdateringer. For å gjøre dette kan importøren koble nettbutikken/kassasystem og regnskap- eller ERP-systemet sammen. Med Storeshop kan man få live oppdatering av pris i nettbutikk. Det betyr at når importøren gjør en oppdatering av pris i regnskap- eller ERP-systemet vil prisen automatisk oppdateres i nettbutikken. Dette gjør at importøren kan være rask på prisoppdateringer, sånn at kunde ikke får oppgitt gamle priser.

Storeshop er eksperter på B2B nettbutikk. Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe deg. Klikk her for å ta kontakt.